Ben jij klaar voor Energy Challenges?

 

 

Group of clouds Group of clouds Group of clouds
Group of clouds Group of clouds Group of clouds
Bicycle 1
Bicycle 2
Group of trees Group of trees Group of trees Group of trees
Skyline

Energiebesparing en duurzaamheid

Energy Challenges brengt techniek en gedrag samen. In elke projectactiviteit wordt er zowel aandacht besteed aan de technische aspecten van energie(besparing), als aan de sociale aspecten zoals energiebewust gedrag. Deze twee onderdelen vullen elkaar aan.

De leerlingen gaan binnen een vertrouwde omgeving ontdekken en ervaren hoe sterk energie is vervlochten met hun dagelijkse leven. Ze leren omgaan met begrippen als ‘elektriciteit’ en ‘warmte’, met de kostprijs van energie en de herkomst van energie. Daarnaast leren ze wat de grootste energieverbuikers zijn binnen hun school en wat ze daaraan kunnen doen, ze gaan aan de slag op school en pakken de energierekening van hun school zelf aan!

Curriculum

De opdrachten van de Energy Challenges (sterren) zijn zeer gevarieerd en raken verschillende leergebieden. Het initiatief ligt vooral bij de leerlingen. Wij selecteerden alvast de eindtermen die relevant zijn tijdens de verwerking van de leerinhouden. Hoe uitgebreider jij het project aanpakt, hoe meer doelen (eindtermen) je kunt raken. Denk daarbij aan:

  1. Nederlands (luisteren, spreken, schrijven)
  2. Wiskunde (getallen, meten, attitudes)
  3. Mens en maatschappij (ik en mezelf, maatschappij)
  4. Wetenschap en techniek (levende en niet-levende natuur, milieu, techniek)
  5. Muzische vorming (beeld, drama)
  6. Leergebiedoverschrijdende eindtermen ICT
  7. Sociale vaardigheden

Onderzoekend leren

Tijdens Energy Challenges worden de leerlingen eigenaar van het project. Het ontwikkelen van vaardigheden staan voorop. Ze mogen zelf de wetenschapper zijn die onderzoekt en ontwerpt.

Als leerkracht word je uitgedaagd om je klassieke rol los te laten en een meer (proces)begeleidende en niet sturende rol aan te nemen. Je gaat de leerlingen als het ware ‘loslaten’. Je neemt een faciliterende rol op door ruimte, tijd en aandacht beschikbaar te stellen. Enthousiasmeer de leerlingen, stimuleer hun eigen creativiteit en motiveer tot zelf ontdekken.

Leerkrachten kunnen ook ondersteund worden

Het gratis lespakket Energy Challenges is zo opgesteld dat je er zelfstandig mee aan de slag kan gaan. Maar weet dat je in Vlaanderen ook steeds beroep kan doen op professionele ondersteuning van MOS. MOS helpt je om van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

MOS richt zich tot Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse kleuter-, lagere en secundaire scholen. Een school die in zee gaat met MOS kan rekenen op:

MOS is een samenwerking tussen het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Timing

Het lespakket bestaat uit activiteiten die je in verschillende etappes doorheen het schooljaar uitvoert. Je start dit project dus best aan het begin van het schooljaar. Als je voor de winter start, kan je ook de impact van verwarming (zo’n 60% van het energieverbruik) meenemen. In het eerste semester ligt de focus op het ontdekken van energie en de problematiek errond, alsook op het uitvoeren van energiechecks in de school. In het tweede semester bedenken de leerlingen acties om energie te besparen en voeren ze hiervoor een duurzaamheidscampagne op school. Het project wordt afgerond met een toonmoment.

In onderstaand overzicht geven we graag een indicatie van de periode waarin best gestart wordt, de duur van de activiteit, en de moeilijkheidsgraad. Het is belangrijk om naast de opdrachten ook extra tijd te voorzien voor het uitvoeren van het actie- en communicatieplan.

Intro les: de 9 sterren
Ster 1: groepsnaam
Ster 2: oriëntatie en concept
Ster 3: energiecheck
Ster 4: energie-actieplan
Ster 5: #iktrekhetmijaan
Ster 6: communicatieplan
Ster 7: effect
Ster 8: presentatie
Ster 9: toonmoment
Oktober
Oktober
November
December-Januari
Februari
Februari
Maart
April
April – Mei
Mei
50 min
30 tot 50 min
30 min
50 tot 75 min
30 tot 50 min + extra tijd voor de uitvoering van het actieplan
30 min
50 min + extra tijd voor de uitvoering van het communicatieplan
50 min
Verspreid over meerdere dagen
Verspreid over meerdere dagen
o
o
o (met uitbreiding: oo)
Deel 1: ooo; deel 2: o; deel 3: o; met uitbreiding: ooo
oo (met uitbreiding: ooo)
o (o)
oo(o)
Deel 1: oo; deel 2: o; met uitbreiding: ooo
oo
ooo

Wat ga tijdens iedere activiteit precies doen?
Bekijk het gratis lespakket via de knop hieronder.

Group of clouds Group of clouds Group of clouds
Group of clouds Group of clouds Group of clouds
Bicycle
Group of trees Group of trees Group of trees
Windmill rotor Windmill pilar Windmill rotor Windmill pilar

De campagnesterren

De Energy Challenges campagne-opdracht bestaat uit 9 stappen. Leerlingen verdienen een ster voor iedere stap die zij voltooien. Lees hieronder welke stappen de leerlingen moeten doorlopen om alle sterren te halen.

Groepsnaam

Om de eerste ster te behalen, bedenken de leerlingen een leuke groepsnaam en maken ze leuke groepsmascottes. De groepsmascottes noemen we energievreters. Deze kleine beestjes zullen later nog een grote rol spelen. De energievreters verblijven het liefste op plaatsen waar er veel energie wordt verbruikt, zoals computerschermen, lichten, ramen, deuren, koffiezetapparaten, … Het doel van deze energievreters is om aan te tonen dat er op bepaalde plaatsen energie kan bespaard worden.