Ben jij klaar voor de Energy Challenges?

 

 

Group of clouds Group of clouds Group of clouds
Group of clouds Group of clouds Group of clouds
Bicycle 1
Bicycle 2
Group of trees Group of trees Group of trees Group of trees
Skyline

Energiebesparing en duurzaamheid

Energy Challenges brengt techniek en gedrag samen. In alle projectactiviteit wordt er zowel aandacht besteed aan de technische aspecten van energie(besparing), als aan de sociale aspecten zoals energiebewust gedrag. Deze twee onderdelen vullen elkaar aan.

De leerlingen gaan binnen een vertrouwde omgeving ontdekken en ervaren hoe sterk energie is vervlochten met alles wat we dagelijks doen. Ze leren omgaan met begrippen als ‘elektriciteit’ en ‘warmte’, met de kosten van energie en de herkomst van energie. Daarnaast leren ze wat binnen hun school de meeste energie verbruikt en wat je daaraan kunt doen, ze gaan aan de slag op school en met name met de energierekening van de school!

Curriculum

De opdrachten van de Energy Challenges zijn zeer gevarieerd en raken verschillende vakgebieden. Door aan dit project mee te doen beantwoord je sowieso al aan verschillende kerndoelen en 21e-eeuwse vaardigheden. Hoe uitgebreider jij het project aanpakt, hoe meer doelen je kunt raken.

De volgende kerndoelen komen tijdens de Energy Challenges aan bod: 2, 5, 23, 35, 39, 42, 49 en 54. Daarnaast komen de volgende 21e-eeuwse vaardigheden aan bod: digitale geletterdheid, kritisch denken, creatief denken en handelen, probleemoplossend denken en handelen, communiceren en samenwerken.

Uitwerkingen kerndoelen en vaardigheden.

Onderzoekend leren

Tijdens de Energy Challenges worden de leerlingen eigenaar van het project. Het ontwikkelen van onderzoekende en ontwerpende vaardigheden staan voorop. Ze mogen zelf de wetenschapper zijn die onderzoekt en ontwerpt. De verschillende stappen van de Energy Challenges zijn dan ook in te delen in de verschillende stappen van de cirkel van onderzoekend leren opgesteld door SLO.

Als docent word je uitgedaagd om je klassieke docentenrol los te laten en meer (proces)begeleidende en niet sturende rol aan te nemen. Je gaat de leerlingen als het ware ‘loslaten’. Als docent faciliteer je door ruimte, tijd en aandacht beschikbaar te stellen. Enthousiasmeer de leerlingen, stimuleer hun eigen creativiteit en motiveer tot zelf ontdekken.

Leerling en docent worden ondersteund

Energy Challenges doen we samen. Een uitgebreide omschrijving van de rol van de docent vind je in de docentenhandleiding. Daarnaast heeft Energy Challenges uiteraard een belangrijke coördinerende en ondersteunende rol. We ondersteunen zowel leerling als docent. Op welke manieren doen wij dit?

 • Razende Reporters
  Tijdens de Energy Challenges komt de Razende Reporter een aantal keer langs op de school om de leerlingen te enthousiasmeren en ondersteunen. Dit zijn medewerkers en stagiaires van de Energy Challenges die jongeren begeleiden in hun speurtocht naar efficiënte maatregelen en actieplannen. We werken ook regelmatig samen met EnergieStudenten. Dit zijn studenten die een opleiding volgen op het gebied van de energietransitie. Toegankelijke experts en inspirators dus!
 • Projectmanager
  Docenten worden ondersteund door een projectmanager. De projectmanager neemt vooraf het project door met de docent en regelt alle praktische zaken. Voor organisatorische vragen kun je dus bij de projectmanager terecht.
 • Onderwijsspecialist
  Bij vragen of onduidelijkheden over didactische zaken en bij het uitvoeren van het project binnen het bestaande lesprogramma, kan er een beroep worden gedaan op de onderwijsspecialist.

Planning

Er is geen vaste startdatum voor de Energy Challenges. We kunnen individueel afstemmen wat het beste bij jouw school past. Wil je Energy Challenges graag combineren met thematisch werken of een speciale gelegenheid. Dat kan! We raden aan om in ieder geval 10 weken uit te trekken voor de Energy Challenges.

Voorbereiding
Kick-off
Campagne-opdracht
Energiemanager Online
Energie-inspectie
Campagne begeleiden
Finale

Wat ga tijdens iedere activiteit precies doen?
Bekijk de docentenhandleiding via de knop hieronder.

Group of clouds Group of clouds Group of clouds
Group of clouds Group of clouds Group of clouds
Bicycle
Group of trees Group of trees Group of trees
Windmill rotor Windmill pilar Windmill rotor Windmill pilar

De campagnesterren

De Energy Challenges campagne-opdracht bestaat uit 9 stappen. Teams verdienen een ster voor iedere stap die zij voltooien. Lees hieronder welke stappen de teams moeten doorlopen om alle sterren te halen.

Identiteit

Identiteit is dat wat uniek of eigen maakt aan iets of iemand. Het kan daarbij gaan om iemands persoonlijke identiteit. Dan omschrijf je eigenschappen van een persoon zoals naam en leeftijd, maar ook karaktereigenschappen. In dit geval gaat het om de identiteit van de Energy Challenges-teams.

Alle teams werken aan hun identiteit tijdens de volgende opdrachten:

 • Bedenk een teamnaam.
 • Maak een teamlogo.
 • Maak een introductiefilmpje van jullie team.