Ste pripravljeni na energetske izzive?

Group of clouds Group of clouds Group of clouds
Group of clouds Group of clouds Group of clouds
Bicycle 1
Bicycle 2
Group of trees Group of trees Group of trees Group of trees
Skyline

Varčevanje z energijo in trajnost

Energetski izzivi združujejo tehnologijo in vedenje. Pri vseh projektnih dejavnostih je pozornost namenjena tehničnim vidikom energije (varčevanje) in socialnim vidikom, kot je energetsko ozaveščeno vedenje. Ti dve komponenti se medsebojno dopolnjujeta.

Učenci bodo v znanem okolju odkrili in izkusili, kako močno je energija prepletena z vsem, kar počnemo vsak dan. Spoznajo pojme, kot so elektrika in toplota, stroški energije in viri energije. Poleg tega spoznajo, kaj v njihovi šoli porabi največ energije in kaj lahko storijo glede tega, se lotijo dela v šoli in še posebej pri šolskem računu za energijo!

 

Kurikulum

Naloge v okviru energetskih izzivov so zelo raznolike in se dotikajo različnih področij. S sodelovanjem v tem projektu že izpolnjujete več temeljnih ciljev in spretnosti 21. stoletja. Bolj kot se projekta lotite celovito, več ciljev lahko dosežete.

V okviru energetskih izzivov so obravnavani naslednji ključni cilji: 2, 5, 23, 35, 39, 42, 49 in 54. Poleg tega so vključene naslednje spretnosti 21. stoletja: digitalna pismenost, kritično mišljenje, ustvarjalno razmišljanje in delovanje, razmišljanje in delovanje pri reševanju problemov, komunikacija in sodelovanje.

Razvoj ključnih ciljev in spretnosti.

Raziskovalno učenje

Med energetskimi izzivi učenci prevzamejo odgovornost za projekt. Razvijanje spretnosti raziskovanja in oblikovanja je bistvenega pomena. Sami postanejo znanstveniki, ki raziskujejo in oblikujejo. Različne korake energetskih izzivov je torej mogoče razvrstiti v različne korake kroga raziskovalnega učenja, ki ga je začrtal SLO.

Kot učitelj boste morali opustiti svojo klasično vlogo učitelja in prevzeti bolj vlogo (procesnega) vodenja kot usmerjanja. Učence boste tako rekoč “izpustili”. Kot učitelj olajšate učenje tako, da jim daste na voljo prostor, čas in pozornost. Učence navdušijo, spodbujajo njihovo ustvarjalnost in motivirajo k samospoznavanju.

Učenec in učitelj imata podporo

Energetski izzivi, ki jih opravljamo skupaj. Podroben opis vloge učitelja je na voljo v priročniku za učitelje. Poleg tega ima Energijski izzivi seveda pomembno usklajevalno in podporno vlogo. Podpiramo tako učenca kot učitelja. Na kakšen način to počnemo?

 • Revni novinarji
  Med energetskimi izzivi bo Raging Reporter večkrat obiskal šolo, da bi navdušil in podprl učence. To so sodelavci in pripravniki projekta Energetski izzivi, ki mlade usmerjajo pri iskanju učinkovitih ukrepov in akcijskih načrtov. Redno sodelujemo tudi s študenti, ki se ukvarjajo s področjem energije. To so študenti, ki se usposabljajo na področju energetskega prehoda. So torej dostopni strokovnjaki in navdihovalci!
 • Vodja projekta
  Učiteljem pomaga vodja projekta. Vodja projekta s predavateljem predhodno pregleda projekt in uredi vse praktične zadeve. Za organizacijska vprašanja se zato lahko obrnete na vodjo projekta.
 • Strokovnjak za izobraževanje
  V primeru vprašanj ali nejasnosti glede didaktičnih vprašanj in izvajanja projekta v okviru obstoječega učnega načrta se lahko obrnete na strokovnjaka za izobraževanje.

Načrtovanje

Za energetske izzive ni določenega datuma začetka. Individualno lahko uskladimo, kaj vaši šoli najbolj ustreza. Želite energetske izzive združiti s tematskim delom ali posebno priložnostjo. Lahko! Priporočamo vsaj 10 tednov za energetske izzive.

Priprava
Začetek
Kratka predstavitev kampanje
Spletni upravitelj energije
Energetski pregled
Upravljanje kampanje
Končni

Kaj točno boste počeli med posameznimi dejavnostmi?
Oglejte si priročnik za učitelje s spodnjim gumbom.

Group of clouds Group of clouds Group of clouds
Group of clouds Group of clouds Group of clouds
Bicycle
Group of trees Group of trees Group of trees
Windmill rotor Windmill pilar Windmill rotor Windmill pilar

V kampanji nastopajo

Naloga kampanje Energy Challenges je sestavljena iz 9 korakov. Ekipe si za vsak opravljen korak prislužijo zvezdico. Spodaj preberite, katere korake morajo ekipe opraviti, da dobijo vse zvezdice.

Id.

Identiteta je tisto, zaradi česar je nekaj ali nekdo edinstven ali prepoznaven. To lahko vključuje osebno identiteto osebe. Nato opišite značilnosti osebe, kot sta ime in starost, ter značajske lastnosti. V tem primeru gre za identiteto ekip za energetske izzive.

Vse ekipe se v naslednjih nalogah ukvarjajo s svojo identiteto:

 • Izmislite si ime ekipe.
 • Ustvarite logotip ekipe.
 • Posnemite uvodni videoposnetek svoje ekipe.